Történelem

A Bowen eredete

Thomas A. Bowen (1916-1982) egy kivételes képességekkel rendelkező, az emberi test szemléletét és keze-lését illetően mély belső bölcsesség-gel megáldott minimalista terapeuta volt az ausztráliai Geelongban. Tudá-sát autodidaktaként szerezte és fej-lesztette, létrehozva egy egyedülálló és független kezelési rendszert, amit ma Bowen Technika néven emleget az egész világ.

Bowen az 1950-es évek közepétől egészen haláláig fejlesztette az általa felismert és alkalmazott módszert. Kiváló megfigyelő-képességének és különösen jó intuíciójának köszönhetően néhány egyszerű mozdulattal képes volt segíteni a környe-zetében lévők legkülönbözőbb egészségi problémáin.

Ennek híre szájról szájra járt, és kezeléseiért keresték is őt az or-szág minden részéről. Így technikája az 1970-es évekre gyakor-latilag az ausztrál egészségügyi rendszer része lett, ő maga pedig – annak ellenére, hogy módszerét soha nem hirdette, és hogy hivatalos egészségügyi végzettséggel nem rendelkezett – ünnepelt terapeutává vált.

Egy 1974-es, 27 héten át tartó Victória állambeli kormányfelmérés szerint, al-ternatív gyógyászati területen az egész országban neki volt a legtöbb kliense. Tom Bowen ez idő tájt rendszeresen napi átlagban 60 klienst kezelt 6 órás klinikai idejében, amihez még hozzájöttek házi látogatásai és állatokon végzett kezelései is. Ezzel becsült adatként kb. 13 000 pácienst látott el egy év alatt, mindezt 88%-os sikerrel! Tekintettel arra, hogy a kezelések he-tente folytak, s hogy a legtöbb embernek két vagy három kezelés elegendő volt, ez a szám elképesztő mennyisegű klienst feltételez.